Koszt przesyłki
Przelew
(PLN)
Pobranie
(PLN)
Paczkomat20.0024.00
Kurier Inpost22.0028.00
Odbiór osobisty0.000.00
Kurier DHL21.0029.00
Kurier DHL (EU)85.00
Darmowa dostawa (PL) od
500.00 PLN

 
Kalkulator
<->
<->
<->
<->
: <->
<->
<->
<->
  Statystyki
Wizyty
  Aktualnie: 1
  Dzisiaj: 12
  
Wszystkich: 49244

Produkty w ofercie: 61
Marki

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  Okres gwarancji dla Produktów zależy od Produktu i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
  Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
  Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

 2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

  Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie, poczty elektronicznej na adres: reklamacja@4hft.pl lub pisemnie na adres: ul. Podhalańska 9/41, 41-907 Bytom.

  W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

  Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Podhalańska 9/41, 41-907 Bytom.

  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
  W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

  Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 3. Prawo odstąpienia od umowy.
  Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Podhalańska 9/41, 41-907 Bytom.
  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.